Hyvinvointialueet tulevat - yrittäjien on syytä laajentaa työkalupakkiaan

Keski-Suomen Yrittäjät on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa YrhyvaKS-hankkeen muodossa, toimin itse hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on tuoda valmisteluun yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa.
Lue artikkeli

Veli Puttonen hankinta-asiamieheksi, Promana konsultoi entiseen malliin

Toimin Keski-Suomen Yrittäjien nimeämänä hankinta-asiamiehenä oman työni ohella. Tehtävänä on auttaa kuntia ja yrityksiä suunnittelemaan hankinnat siten, että molemmat hyötyvät hankinnasta ja yhteistyöstä.
Lue artikkeli

Liiketoiminnan kehittäminen – Promana

Promana Oy on laukaalainen liikkeenjohdon konsultointialalla toimiva kahden henkilön yritys. Promana on v. 1996 alkaen toteuttanut kehittämishankkeita niin julkishallinnon toimeksiantajille (kunnat ja kaupungit) kuin myös yksityisille toimeksiantajille.
Lue artikkeli

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram