Liiketoiminnan kehittäminen – Promana

Promana Oy on laukaalainen liikkeenjohdon konsultointi – alalla toimiva kahden henkilön yritys. Tukenamme on vahva yhteistyökumppaneiden verkosto ja olemme myös Suomen vahvimmaksi luokiteltu yritys. Promana on v. 1996 alkaen toteuttanut kehittämishankkeita niin julkishallinnon toimeksiantajille (kunnat ja kaupungit) kuin myös yksityisille toimeksiantajille. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus yritysten ja yhteisöjen kehittämisestä.

Tuotamme yritys- ja työyhteisökohtaisia konsultointi- ja koulutuspalveluja. Vahvin kokemuksemme on hoiva- ja hyvinvointialalta, palvelualalta, teknologiateollisuudesta, kuljetusalalta, teollisuuden tukipalvelualalta sekä puutuoteteollisuudesta.

Erityisosaamistamme ovat:

Hallinto- ja palvelutoiminnot, Tuottavuus ja logistiikka, Laadun kehittäminen, Yritysten ja kuntien kehitys- ja investointihankkeet.

Hallinto- ja palvelutoiminnot

Asiakkaan tuentarpeen mittaaminen, Johtamisjärjestelmät  ja niiden kehittäminen.  Liketoimintasuunnittelu,  Kilpailuttaminen,  Kustannusanalyysit ja organisaation  muokkaus. Palkitsemisjärjestelmät ja niiden kehittäminen, Palvelukuva-analyysi, Palvelujen  tuotteistaminen ja Markkinatutkimukset. Palvelusetelijärjestelmän rakentaminen ja talousanalyysit. Tietojärjestelmien kehittäminen, Tunnuslukujärjestelmien kehittäminen. Työmenetelmien kehittäminen, Töiden mitoittaminen,  Yrityksien perustaminen ja Yritysten toimintojen vakauttaminen.

Tuottavuus ja logistiikka

Investointien käyttöönotto ja henkilöstön valmennus. Logistiset ketjut, Materiaalitoiminnot ja niiden kehittäminen. Menetelmien ja  tekniikan  analysointi, Taloudellisuusarviot, Toimintoprosessien  arviointi  ja kehittäminen. Toiminnan simulointi,  Tuotannon ohjaus ja  Tuottavuuskoulutus.  Tuotteistaminen, työntutkimukset ja yhteistyöverkostojen kehittäminen.

Laadun kehittäminen

Asiakaspalvelun kehittäminen, Auditointivalmennukset, Elinkaariarvioinnit, Esimiesvalmennus, Laatuajattelun ja laadun kehittämisen koulutus, Laatu- ja toiminta- järjestelmien kehittäminen ja rakentaminen, Laatudokumentointijärjestelmien kehittäminen, Laatupäällikköpalvelut, Riskiarvioinnit, Sisäiset auditoinnit, Työturvallisuus-kortti-koulutus, Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-koulutus

Toimialoja, joita olemme olleet kehittämässä:

Elintarviketeollisuus, Kahvilaravintolat, Kampaamopalvelut, Kierrätys / jätteenkäsittely, Kiinteistönhuoltopalvelut, Kuntien omat palvelut, Kuntosalipalvelut, Kuulonhoito, Liikelaitokset, Lääkäriasemat, Metsäteollisuus, Muovituoteala, Pesulapalvelut, Rakennusteollisuus, Ruokahuolto, Siivouspalvelut, Sosiaalialan palvelut (kaikki toimialat), Teknologiateollisuus, Terveydenhoito, Tilitoimistot, Vaihtoehtohoidot, Valtionhallinto.

Yrityskohtaiset referenssit toimitamme tarvittaessa luottamuksellisesti.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram