Koulutus

Koulutus varmistaa muutoksen

Tehtävämme on muutoksen ja kasvun aikaansaaminen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Kehityshankkeeseen liittyvä koulutus tukee ajatusten ja toimintatapojen muutosta sekä henkilöstön voimavarojen vastuullista hyödyntämistä. Parhaisiin oppimistuloksiin päästään pitkän aikavälin suunnitelmallisuudella ja vuorovaikutteisilla koulutuksilla. Sadoista koulutuksista saatu positiivinen palaute kertoo Promanan palvelun laadusta ja tuloksellisuudesta. Erityisesti kouluttajien vahva kokemus, persoonallinen ote sekä tiivis vuorovaikutus koulutustilanteessa varmistavat uusien asioiden omaksumisen.
"Tiiviitä päivän koulutuspaketteja ja hyvä, mukaansa tempaava kouluttaja – alansa asiantuntija.
Maija Laakkonen, toimitusjohtaja, Kuopion Yrityspalvelu Proserv Oy

Koulutustarjontaamme

Laatu-/toimintajärjestelmän rakentaminen laaja – alaisesti johtamisen ja ohjauksen välineeksi sekä tuotannollisissa yrityksissä että palvelu- ja hoiva-/hyvinvointialan organisaatioissa
Asiakaspalvelukoulutus eri toimialoille kohdennettuna
Kilpailuttaminen julkishallinnossa
Kunnan tukipalveluiden tehostaminen ja ulkoistaminen (siivous-, ruokailupalvelut, kiinteistöhuolto, ym.)
Esimiehen esiintymis – ja vuorovaikutustaidot käytännön tarpeisiin
Esimiesvalmennus käytännönläheisesti ilman ismejä
Yhteistoiminnan kehittäminen: työpaikka tuottavaksi yhteistyöllä
Myyntikoulutus prosessina ensikontaktista sopimukseen

Muut koulutukset

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram