Asiantuntijapalvelut

Laatua ja tuottavuutta – tulevaisuutta

Muutokseen ja kasvuun tarvitaan aina sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen. Siksi työskentelemme yhteistyössä asiakkaan kanssa kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa prosesseissa. Työhyvinvointi on aina tärkeä osatavoite sillä henkilöstön voimavarat ovat muutoksen moottori. Suunnitelmat muuttuvat toiminnaksi tuetusti ja konkreettisten työkalujen avulla. Räätälöimme hankkeeseen tarvittaessa myös koulutuksen ja konsultoimme rahoitusmahdollisuuksista.
Tehostamme laatua, toimintaa ja tuottavuutta erityisesti sote- ja palvelualoilla sekä teknologiateollisuuden yrityksissä. Promanan asiantuntemuksen laaja-alaisuudesta on hyötyä myös erityisalojen kehittämisessä. Ei ole kahta samanlaista organisaatiota tai tilannetta. Yli 20 vuoden kokemus eri yhteisöistä, yrityksistä ja toimialoista antaa hyvän pohjan toimialojen rajat ylittäville, innovatiivisille ratkaisuille. Tarvittaessa tukena on kokenut kumppaniverkostomme.
“Promanassa on laaja valtakunnallinen näkemys sote-puolesta,
pk-yritysten todellisuudesta palveluntuottajina sekä kattava know-how liiketoiminnasta”.

Kati Kallimo, Jyväskylän kaupungin vanhus- ja vammaispalvelun vastuualuejohtaja

Promana yrittäjän tukena

Olemme yrittäjän tukena lamassa, nousussa ja kasvussa. Autamme ennakoimaan tulevaa kaikissa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tarvittaessa reagoimme nopeasti jos toiminta vaatii yllättäen suunnan muutosta.
“Puolueeton toimija, mukana monta näkökulmaa:
ymmärtää yrittäjän, virkamiehen ja lainsäätäjän arjen ja paineet.”

Hanna Paananen, yrittäjä, Palvelukeskus Kaski

Promana sote-uudistuksen tukena

Promanan ainutlaatuisia yksilöllisen tuen tarpeen mittareita on hyödynnetty jo monessa kunnassa avaamaa kustannusrakenteita. Kun uudistukseen liittyvät päätökset perustuvat tietoon ja luotettaviin laskelmiin saavutetaan sekä kustannussäästöjä että laadukkaampaa palvelua.
“Ei mutua, vaan luotettavia ja konkreettisia laskelmia.”
Sari Saarikoski, yritysneuvoja, palvelusetelikoordinaattori, Vasek

Asiantuntijapalveluita

Hallinto- ja palvelutoiminnot

Yritysten perustaminen
Liiketoimintasuunnittelu
Yrityksen toimintojen vakauttaminen
Johtamisjärjestelmien kehittäminen
Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
Kustannusanalyysit ja organisaation muokkaus
Tunnuslukujärjestelmien kehittäminen
Työmenetelmien kehittäminen
Töiden mitoittaminen
Tietojärjestelmien kehittäminen
Markkinatutkimukset
Palvelukuva-analyysi
Palvelujen tuotteistaminen
Kilpailuttaminen
Asiakkaan tuen tarpeen mittaaminen ja arviointi 
Palveluseteli-järjestelmän rakentaminen ja talousanalyysit

Tuottavuus ja logistiikka

Investointien käyttöönotto ja henkilöstön valmennus
Logistiset ketjut
Materiaalitoiminnot ja niiden kehittäminen
Menetelmien ja tekniikan analysointi
Taloudellisuusarviot
ja tekniikan analysointi
Toimintoprosessien arviointi ja kehittäminen
Toiminnan simulointi
Tuotannon ohjaus
Tuottavuuskoulutus
Tuotteistaminen
Työntutkimukset
Yhteistyöverkostojen kehittäminen

Laadun kehittäminen

Asiakaspalvelun kehittäminen
Auditointivalmennus
Elinkaariarvioinnit
Esimiesvalmennus
Laatuajattelun ja laadun kehittämisen koulutukset
Laatu- ja toimintajärjestelmien kehittäminen ja rakentaminen
Laatudokumentointijärjestelmien kehittäminen
Laatupäällikköpalvelut
Riskiarvioinnit
Sisäiset auditoinnit
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram