Veli Puttonen hankinta-asiamieheksi, Promana konsultoi entiseen malliin

Toimin Keski-Suomen Yrittäjien nimeämänä hankinta-asiamiehenä oman työni ohella. Tehtävänä on auttaa kuntia ja yrityksiä suunnittelemaan hankinnat siten, että molemmat hyötyvät hankinnasta ja yhteistyöstä. Toimintaa rahoittavat Keski-Suomen liitto, kunnat ja jonkin verran myös yritykset.

Tarkoitus on auttaa koko hankintaprosessia kunnan hankintastrategian laatimisesta lähtien. Strategia luo pohjaa pitkäjänteisyydelle ja pitkäaikaisille kumppanuuksille, kun ensin mietitään, mitä kunnassa tehdään itse ja mitä hankitaan yrityksiltä.

Vuoropuhelua kuntien ja yritysten välille

Ilman jatkuvuutta yritysten ei esimerkiksi ole mahdollista investoida uuteen kalustoon tai osaamiseen. Nyt tavoitteena on saada kuntien ja yritysten välille aikaan kulttuuria, jossa ns. teknisen vuoropuhelun kautta valmistellaan kilpailutuksia, jotka mahdollistavat toimintojen kehittämisen ja joihin kumpikin osapuoli voi olla tyytyväinen.

Toistaiseksi vuoropuhelu on ollut aika vähäistä. Tässä on syytä terästäytyä, sillä uusi hankintalaki on tulossa voimaan ehkä keväällä 2016.  Sen pitäisi vahvistaa vuoropuhelua ja pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia julkisissa tarjouskilpailuissa.

Hankinta-asiamiehen tehtäviin kuuluu myös auttaa yrityksiä niiden osallistumisessa julkisiin kilpailutuksiin. Hankinta-asiamies ei kuitenkaan osallistu tarjousten hinnoitteluun, vaan kouluttaa yrityksiä siinä, miten tarjouksiin pitää vastata. Toki voidaan keskustella, mitkä asiat vaikuttavat hinnoitteluun, mutta hintalapusta jokainen yritys vastaa itse. Hankinta-asiamiehellä on salassapitovelvollisuus.

Promanan palvelut entiseen tapaan

Jatkan yritysten ja julkisten organisaatioiden konsultointia hankinta-asiamiespalvelun ohella. En siis jätä asiakkaita ja voin ottaa uusiakin, mutta hankinta-asiamiehen työ vaatii osan työajastani.  Uskon myös konsultointiasiakkaideni hyötyvän, sillä hankinta-asiamiehen tehtävänä on avata markkinoita yrityksille. Työni auttaa niin kuntaa kuin yritystä.

Promanan toiminta on tässäkin kehittämistehtävässä avointa. Hankintaan liittyvät koulutukset teen hankinta-asiamieshankkeen kautta, ja muut palvelut entiseen tapaan konsultoinnin kautta.

Veli Puttonen

Promana on kokenut ja riippumaton asiantuntijayritys, joka tarjoaa vahvaa toimialaosaamista palveluiden kehittämiseen etenkin sote-alalle, teknologiateollisuuteen ja palveluihin. Sen omiin palveluihin kuuluvat ELY-keskuksen yrityksille tarkoitettujen  kehittämispalvelujen tuotteet, mutta tekee myös yritys- ja kuntakohtaisia konsultointeja eri puolilla maata.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram