Hyvinvointialueet tulevat - yrittäjien on syytä laajentaa työkalupakkiaan

Kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen Hyvinvointialuetta valmisteltiin 28.2.2022 saakka valmistelutoimielimessä, jaostoissa, sekä poliittisessa seurantaryhmässä. Jaostot jatkavat toimintaansa valmistelun työryhminä.

Keski-Suomen Yrittäjät on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. YrhyvaKS-hankkeen muodossa, toimin itse hankkeen projektipäällikkönä. Tavoitteena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa Keski-Suomen Hyvinvointialueen palvelurakenteita suunnitteleville ryhmille.

Lue artikkeli YrhyvaKS-hankkeesta Yrittäjät.fi -sivustolta

Minkälaisia palveluita hyvinvointialueella tarvitaan?

Hyvinvointialueet eivät tule tarjoamaan kaikille kansalaisille kaikkia palveluita. Väestömme ikääntyessä julkinen puoli joutuu väistämättä keskittymään välttämättömän avun tarjoamiseen, eivätkä resurssit riitä kaiken ennaltaehkäisevän tai ei-kiireellisen hoidon tarjoamiseen. 

Terveysvakuutusten avulla tai omalla rahalla palveluita ostavien kuluttajien määrän arvellaan tulevina vuosina yhä kasvavan. Palveluiden kehittämisessä tulee katse ensisijaisesti suunnata asiakkaiden tarpeisiin Hyvinvointialueen tulevien hankintojen sijaan.

Ei voida tuudittautua siihen että julkiset palveluntuottajat ostavat kuten ennenkin. Yrittäjien on syytä uudistaa ja kehittää omia työkalupakkejaan. Uudistus voi olla esimerkiksi digitalisaatiota tai palveluiden sisältöjen kehittämistä, markkinointia unohtamatta.

Veli Puttonen

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram